Ακρωνύμια RDI

ΕΑΚ

RDI είναι το ακρωνύμιο για Ένδειξη παράδοσης κατοικίας.

Ένας δείκτης δεδομένων που παρέχεται από υπηρεσίες τυποποίησης και επικύρωσης διευθύνσεων που καθορίζει εάν μια διεύθυνση είναι οικιστική ή εμπορική.