Ακρωνύμια RFM

RFM

RFM είναι το ακρωνύμιο του Τελευταία, Συχνότητα, Νομισματική.

Η πρόσφατη, η συχνότητα και η χρηματική αξία είναι η μέτρηση μάρκετινγκ που χρησιμοποιείται για την ανάλυση και τον εντοπισμό των πιο πολύτιμων πελατών με βάση τη συμπεριφορά των δαπανών τους. Το RFM μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη, την ιεράρχηση και την προώθηση μελλοντικών δεσμεύσεων για την αύξηση της αξίας ζωής του πελάτη (CLV) επιταχύνοντας και αυξάνοντας τις αγορές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καλύτερο προσδιορισμό του ιδανικού πελάτη σας ή πελατών στόχευσης με παρόμοια δημογραφικά ή γραφικά χαρακτηριστικά.