Ακρωνύμια ROAS

ROAS

Η Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης είναι το ακρωνύμιο του Απόδοση διαφημιστικής δαπάνης.

Ένας βασικός δείκτης απόδοσης μάρκετινγκ που μετρά το ποσό των εσόδων που κερδίζονται για κάθε δολάριο που δαπανάται για διαφήμιση. Παρόμοια με την απόδοση επένδυσης (ROI), η απόδοση επένδυσης (ROAS) μετρά την απόδοση επένδυσης (ROI) των χρημάτων που επενδύονται σε ψηφιακή ή παραδοσιακή διαφήμιση. Η Απόδοση Διαφημιστικής Επένδυσης μπορεί να μετρηθεί από ολόκληρο τον προϋπολογισμό μάρκετινγκ, το διαφημιστικό δίκτυο, συγκεκριμένες διαφημίσεις, στόχευση, καμπάνιες, δημιουργικά και άλλα.