Ακρωνύμια RSA

RSA

RSA είναι το ακρωνύμιο για Rivest Shamir Adleman.

Το RSA είναι ένα κρυπτοσύστημα δημόσιου κλειδιού που χρησιμοποιείται ευρέως για ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Τα μηνύματα κρυπτογραφούνται με ένα δημόσιο κλειδί, το οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί ανοιχτά. Με τον αλγόριθμο RSA, όταν ένα μήνυμα έχει κρυπτογραφηθεί με το δημόσιο κλειδί, μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο από ένα ιδιωτικό (ή μυστικό) κλειδί. Κάθε χρήστης RSA έχει ένα ζεύγος κλειδιών που αποτελείται από τα δημόσια και ιδιωτικά κλειδιά του. Όπως υποδηλώνει το όνομα, το ιδιωτικό κλειδί πρέπει να διατηρείται μυστικό. Το αρκτικόλεξο RSA προέρχεται από τα επώνυμα των Ron Rivest, Adi Shamir και Leonard Adleman, οι οποίοι περιέγραψαν δημόσια τον αλγόριθμο το 1977.