Ακρωνύμια RSS

RSS

Το RSS είναι το ακρωνύμιο του Really Simple Syndication.

An XML προδιαγραφή σήμανσης για διανομή και κοινή χρήση περιεχομένου. δίνει στους επαγγελματίες του μάρκετινγκ και στους εκδότες έναν τρόπο αυτόματης παράδοσης και διανομής του περιεχομένου τους. Οι συνδρομητές λαμβάνουν αυτόματες ενημερώσεις κάθε φορά που δημοσιεύεται νέο περιεχόμενο.