Ακρωνύμια RTB

RTB

RTB είναι το ακρωνύμιο για Υποβολή προσφορών σε πραγματικό χρόνο.

η μέθοδος και η τεχνολογία με την οποία το διαφημιστικό απόθεμα δημοπρατείται, αγοράζεται και πωλείται σε βάση ανά εμφάνιση.