Ακρωνύμια SaaS

SaaS

SaaS είναι το ακρωνύμιο του Software as a Service.

Το SaaS είναι λογισμικό που φιλοξενείται στο cloud από μια εταιρεία τρίτου μέρους. Οι εταιρείες μάρκετινγκ συχνά χρησιμοποιούν SaaS για να επιτρέψουν την ευκολότερη συνεργασία. Αποθηκεύει πληροφορίες στο cloud και παραδείγματα περιλαμβάνουν το Google Apps, το Salesforce και το Dropbox.