Ακρωνύμια SDP

SDP

Το SDP είναι το ακρωνύμιο του Πλατφόρμα Ανάπτυξης Πωλήσεων.

Ένα εργαλείο που βοηθά τους αντιπροσώπους ανάπτυξης πωλήσεων να πλοηγηθούν στη διαδικασία πιστοποίησης προοπτικών και να ηγηθούν, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης και του προγραμματισμού δραστηριοτήτων για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων και το κλείσιμο της επιχείρησης πιο γρήγορα.