Ακρωνύμια SDR

SDR

SDR είναι το ακρωνύμιο του Εκπρόσωπος ανάπτυξης πωλήσεων.

Ένας ρόλος πωλήσεων που είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών σχέσεων και ευκαιριών.