Ακρωνύμια SERP

SERP

SERP είναι το ακρωνύμιο του Σελίδα αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης.

Η σελίδα στην οποία προσγειώνεστε όταν αναζητάτε μια συγκεκριμένη λέξη-κλειδί ή όρο σε μια μηχανή αναζήτησης. Το SERP παραθέτει όλες τις σελίδες κατάταξης για τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί ή όρο.