Ακρωνύμια SMS

SMS

Το SMS είναι το ακρωνύμιο του Υπηρεσία σύντομων μηνυμάτων.

Το αρχικό πρότυπο για την αποστολή μηνυμάτων που βασίζονται σε κείμενο μέσω κινητών συσκευών. Ένα μεμονωμένο μήνυμα κειμένου περιοριζόταν στους 160 χαρακτήρες συμπεριλαμβανομένων των κενών. Το SMS σχεδιάστηκε για να ταιριάζει σε άλλα πρωτόκολλα σηματοδότησης, γι' αυτό το μήκος του μηνύματος SMS περιορίζεται σε 160 χαρακτήρες 7-bit, δηλαδή 1120 bit ή 140 byte. Εάν ένας χρήστης στείλει περισσότερους από 160 χαρακτήρες, θα μπορούσε να σταλεί σε έως και 6 μέρη, συνολικός αριθμός 918 χαρακτήρων στο συνδεδεμένο μήνυμα.