Ακρωνύμια SOV

SOV

SOV είναι το ακρωνύμιο του Share Of Voice.

Ένα μοντέλο μέτρησης στο μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Το μερίδιο φωνής μετρά το ποσοστό των δαπανών μέσων ενημέρωσης από μια εταιρεία σε σύγκριση με τη συνολική δαπάνη μέσων για το προϊόν, την υπηρεσία ή την κατηγορία στην αγορά.