Ακρωνύμια SPF

παράγοντας προστασίας

Το SPF είναι το ακρωνύμιο του Πλαίσιο πολιτικής αποστολέα.

Το Πλαίσιο Πολιτικής Αποστολέα είναι ένα πρωτόκολλο ελέγχου ταυτότητας email που έχει σχεδιαστεί για να ανιχνεύει την παραποίηση ενός τομέα αποστολής από μια μη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία αποστολής ή διεύθυνση IP κατά την παράδοση του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.