Ακρωνύμια SQL

SQL

SQL είναι το ακρωνύμιο του Πιστοποιημένος πελάτης.

Ένας υποψήφιος πελάτης που έχει προχωρήσει μέσω του αγωγού πωλήσεων – από δυνητικό πελάτη που πληροί τις προϋποθέσεις μάρκετινγκ έως δυνητικούς πελάτες αποδεκτούς από πωλήσεις – σε μια θέση όπου η ομάδα πωλήσεων μπορεί τώρα να εργαστεί για τη μετατροπή τους σε ενεργό πελάτη.

πηγή: Gartner

SQL

SQL είναι το ακρωνύμιο του Δομημένη γλώσσα ερωτήματος.

Μια γλώσσα που χρησιμοποιείται στον προγραμματισμό και έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση δεδομένων που φυλάσσονται σε ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακής βάσης δεδομένων ή για επεξεργασία ροής σε ένα σύστημα διαχείρισης σχεσιακών ροών δεδομένων. Η σύνταξη και η σχετική βιβλιοθήκη συναρτήσεων ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ των πλατφορμών βάσης δεδομένων.