Ακρωνύμια SSL

SSL

SSL είναι το ακρωνύμιο του Secure Sockets Layer.

Κρυπτογραφικά πρωτόκολλα σχεδιασμένα να παρέχουν ασφάλεια επικοινωνιών μέσω δικτύου υπολογιστών.