Ακρωνύμια SSO

SSO

SSO είναι το ακρωνύμιο του Μεμονωμένη σύνδεση.

Μια μέθοδος ελέγχου ταυτότητας που επιτρέπει σε έναν χρήστη να εγγραφεί ή να συνδεθεί σε μια πλατφόρμα τρίτου μέρους με μία μόνο σύνδεση από οποιαδήποτε από πολλές μεγάλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης της Google ή της Microsoft.