Ακρωνύμια SSP

SSP

SSP είναι το ακρωνύμιο του Πλατφόρμα από την πλευρά της προσφοράς.

Η πλατφόρμα πώλησης, ένα SSP είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους εκδότες να διαχειρίζονται το διαφημιστικό τους απόθεμα, να το γεμίζουν με διαφημίσεις, να παρακολουθούν την ανταπόκριση και να λαμβάνουν έσοδα.