Ακρωνύμια TCPA

TCPA

Το TCPA είναι το ακρωνύμιο του Νόμος για την προστασία των καταναλωτών τηλεφώνου.

Αυτός ο κανονισμός των Ηνωμένων Πολιτειών ψηφίστηκε το 1991 και περιορίζει τη χρήση συστημάτων αυτόματης κλήσης, τεχνητών ή προηχογραφημένων φωνητικών μηνυμάτων, μηνυμάτων κειμένου SMS και μηχανημάτων φαξ. Καθορίζει επίσης αρκετές τεχνικές απαιτήσεις για μηχανές φαξ, συσκευές αυτόματης κλήσης και συστήματα φωνητικών μηνυμάτων—κυρίως με διατάξεις που απαιτούν την ταυτοποίηση και τα στοιχεία επικοινωνίας της οντότητας που χρησιμοποιεί τη συσκευή να περιέχονται στο μήνυμα.