Ακρωνύμια URL

URL

Το URL είναι το ακρωνύμιο του Ενιαίος Εντοπιστής Πόρων.

Μια μορφή Universal Resource Identifier (URI) που ορίζει μια διεύθυνση που αντιστοιχίζεται σε έναν αλγόριθμο πρόσβασης χρησιμοποιώντας πρωτόκολλο δικτύου