Ακρωνύμια USSD

USSD

Το USSD είναι το ακρωνύμιο του Μη δομημένα συμπληρωματικά δεδομένα υπηρεσίας.

Ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τα κινητά τηλέφωνα για την επικοινωνία με τους υπολογιστές του φορέα εκμετάλλευσης του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Με το USSD, οι χρήστες κινητών αλληλεπιδρούν απευθείας κάνοντας επιλογές από μενού. Σε αντίθεση με ένα μήνυμα SMS, ένα μήνυμα USSD δημιουργεί μια σύνδεση σε πραγματικό χρόνο με κάθε συνεδρία, επιτρέποντας αμφίδρομη επικοινωνία πληροφοριών.