Ακρωνύμια UTM

UTM

Το UTM είναι το ακρωνύμιο του Ενότητα παρακολούθησης Urchin.

Οι παράμετροι UTM (μερικές φορές γνωστές ως κωδικοί UTM) είναι αποσπάσματα δεδομένων σε ένα ζεύγος ονόματος/τιμής που μπορούν να προσαρτηθούν στο τέλος μιας διεύθυνσης URL για την παρακολούθηση πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες που φτάνουν στον ιστότοπό σας στο Google Analytics. Το Google Analytics ανήκε αρχικά σε μια εταιρεία με το όνομα Urchin, εξ ου και το όνομα.