Ακρωνύμια UVP

RRP

Το UVP είναι το ακρωνύμιο του Μοναδική πρόταση αξίας.

Η στρατηγική μάρκετινγκ που αναπτύχθηκε και εκτελείται για να ενημερώσει τους υποψήφιους πελάτες και τους πελάτες σχετικά με τη διαφοροποίηση της μάρκας, του προϊόντος ή της υπηρεσίας κάποιου από τους ανταγωνιστές του. Επίσης γνωστό ως το μοναδικό σημείο πώλησης, Ή η μοναδική πρόταση πώλησης (USP).