Συντομογραφίες UX

UX

Το UX είναι το ακρωνύμιο του Η εμπειρία χρήστη.

Κάθε αλληλεπίδραση που έχει ένας πελάτης με την επωνυμία σας σε όλη τη διαδικασία αγοράς. Η εμπειρία του πελάτη επηρεάζει την αντίληψη του αγοραστή για την επωνυμία σας. Μια θετική εμπειρία μετατρέπει τους πιθανούς αγοραστές σε πελάτες και διατηρεί πιστούς τους τρέχοντες πελάτες.