Ακρωνύμια WOM

ΓΥΝΑΙΚΑ

WOM είναι το ακρωνύμιο του Από στόμα σε στόμα.

Word-of-mouth είναι όταν ένας καταναλωτής ή μια επιχείρηση προωθεί μια άλλη επωνυμία οικειοθελώς σε μια συνομιλία ένας προς έναν ή δημόσια μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλου διαδικτυακού ιστότοπου. Η WOM είναι σταθερά ηγετική κινητήρια δύναμη των πωλήσεων, επειδή η προέλευσή της προέρχεται από αξιόπιστους πόρους που (συνήθως) δεν ανταμείβονται για τη διάδοση της λέξης.