Πληροφορίες πελατών στην ψηφιακή εποχή

Η λήψη σχετικών σχολίων πελατών - και η γρήγορη λήψη τους - είναι πιο ουσιαστική από ποτέ για την επιτυχία της επιχείρησης. Σίγουρα, η πρόσληψη από τον εαυτό σας είναι δύσκολη, οι ερευνητές που συμμετείχαν στην έρευνα δεν είναι ποτέ όπως υποσχέθηκαν και τα χρονοδιαγράμματα για τη λήψη πληροφοριών από τους πελάτες αισθάνονται πολύ καιρό για να κάνουν τη διαφορά για την επιχείρηση. Ωστόσο, υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για να λάβετε τις απαιτούμενες πληροφορίες πελατών που επικυρώνουν την κατεύθυνση του προϊόντος και της επιχείρησής σας. Ένας συνδυασμός σύγχρονης τεχνολογίας συνδυάστηκε για τη δημιουργία καλύτερων, ταχύτερων και φθηνότερων πληροφοριών για τους πελάτες. ο