Βαθμολόγηση κοινωνικής δέσμευσης

Οι περισσότεροι έμποροι καταλαβαίνουν τη σημασία της χρήσης των κοινωνικών μέσων για να αλληλεπιδράσουν με τους πελάτες, να αναπτύξουν την επωνυμία τους και να δημιουργήσουν δυνητικούς πελάτες, αλλά πολλές εταιρείες εξακολουθούν να αγωνίζονται. Πώς προσελκύετε προοπτικές σε προσωπικό επίπεδο, δείχνετε την αξία της εταιρείας σας και τελικά τις μετατρέπετε σε πελάτες; Για μια επιχείρηση υπάρχει μικρή αξία να έχουμε χιλιάδες οπαδούς Twitter, εάν κανείς δεν αγοράζει από εσάς. Βασίζεται στη μέτρηση των αποτελεσμάτων και στον εύκολο εντοπισμό του εάν κάνετε αυτό