Γιατί οι ομάδες μάρκετινγκ και πληροφορικής πρέπει να μοιράζονται τις ευθύνες της κυβερνοασφάλειας

Η πανδημία αύξησε την ανάγκη για κάθε τμήμα ενός οργανισμού να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Αυτό είναι λογικό, σωστά; Όσο περισσότερη τεχνολογία χρησιμοποιούμε στις διαδικασίες και στην καθημερινή μας εργασία, τόσο πιο ευάλωτοι θα μπορούσαμε να είμαστε σε παραβίαση. Ωστόσο, η υιοθέτηση καλύτερων πρακτικών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα πρέπει να ξεκινήσει με καλά έμπειρες ομάδες μάρκετινγκ. Η κυβερνοασφάλεια συνήθως απασχολεί τους ηγέτες της τεχνολογίας πληροφοριών (IT), τους Chief Information Security Officers (CISO) και τους Chief Technology Officers (CTO)