Πώς η λήψη μιας προσεκτικής προσέγγισης στην τεχνητή νοημοσύνη μειώνει τα προκατειλημμένα σύνολα δεδομένων

Οι λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη χρειάζονται σύνολα δεδομένων για να είναι αποτελεσματικές. Και η δημιουργία αυτών των συνόλων δεδομένων είναι γεμάτη με ένα έμμεσο πρόβλημα μεροληψίας σε συστηματικό επίπεδο. Όλοι οι άνθρωποι υποφέρουν από προκαταλήψεις (τόσο συνειδητές όσο και ασυνείδητες). Οι προκαταλήψεις μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές: γεωγραφικές, γλωσσικές, κοινωνικοοικονομικές, σεξιστικές και ρατσιστικές. Και αυτές οι συστηματικές προκαταλήψεις αποθηκεύονται σε δεδομένα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης που διαιωνίζουν και μεγεθύνουν την προκατάληψη. Οι οργανισμοί χρειάζονται μια προσεκτική προσέγγιση για τον μετριασμό