Γιατί οι ομάδες πωλήσεων και μάρκετινγκ χρειάζονται Cloud ERP

Οι ηγέτες του μάρκετινγκ και των πωλήσεων αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία για την αύξηση των εσόδων της εταιρείας. Το τμήμα μάρκετινγκ διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην προώθηση της επιχείρησης, στην περιγραφή των προσφορών της και στην καθιέρωση των διαφοροποιητών της. Το μάρκετινγκ δημιουργεί επίσης ενδιαφέρον για το προϊόν και δημιουργεί δυνητικούς πελάτες ή προοπτικές. Σε συναυλία, οι ομάδες πωλήσεων επικεντρώνονται στη μετατροπή των προοπτικών σε πελάτες που πληρώνουν. Οι λειτουργίες είναι στενά συνδεδεμένες και κρίσιμες για τη συνολική επιτυχία μιας επιχείρησης. Δεδομένης της επίδρασης των πωλήσεων και του μάρκετινγκ στο