Μεγιστοποίηση της μεγάλης τιμής δεδομένων με τη βελτιστοποίηση Big Data Stack της Pepperdata και τον αυτοματοποιημένο συντονισμό

Όταν αξιοποιηθεί σωστά, τα μεγάλα δεδομένα μπορούν να λειτουργήσουν με υπερδύναμη. Τα μεγάλα δεδομένα διαδραματίζουν πλέον σημαντικό ρόλο σε όλα, από τις τράπεζες έως την υγειονομική περίθαλψη έως την κυβέρνηση. Η εντυπωσιακή πρόβλεψη ανάπτυξης της παγκόσμιας αγοράς μεγάλων δεδομένων, από 138.9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2020 σε 229.4 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025, είναι μια σαφής ένδειξη ότι τα μεγάλα δεδομένα αποτελούν πλέον μόνιμο προσκήνιο στο επιχειρηματικό τοπίο. Ωστόσο, για να δημιουργήσετε τη μεγαλύτερη αξία από τα μεγάλα δεδομένα σας, χρειάζεται η μεγάλη στοίβα δεδομένων σας