Πώς πετυχαίνουν οι εξωτερικοί έμποροι στην Κίνα

Το 2016, η Κίνα ήταν μια από τις πιο περίπλοκες, συναρπαστικές και ψηφιακά συνδεδεμένες αγορές στον κόσμο, αλλά καθώς ο κόσμος συνεχίζει να συνδέεται ουσιαστικά, οι ευκαιρίες στην Κίνα ενδέχεται να γίνουν πιο προσιτές για διεθνείς εταιρείες. Η App Annie κυκλοφόρησε πρόσφατα μια αναφορά για την κινητικότητα, επισημαίνοντας την Κίνα ως έναν από τους μεγαλύτερους μοχλούς αύξησης των εσόδων από το app store. Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση του κυβερνοχώρου της Κίνας διέταξε ότι τα καταστήματα εφαρμογών πρέπει να εγγραφούν στο κράτος