Γιατί χρειάζεται κάθε επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου ένα δυναμικό εργαλείο τιμολόγησης;

Όλοι γνωρίζουμε ότι η επιτυχία σε αυτήν τη νέα εποχή του ψηφιακού εμπορίου εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, επομένως η εφαρμογή των σωστών εργαλείων είναι ζωτικής σημασίας. Η τιμή συνεχίζει να αποτελεί παράγοντα ρύθμισης κατά τη λήψη μιας απόφασης αγοράς. Μία από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου είναι η προσαρμογή των τιμών τους ώστε να ταιριάζουν με αυτό που αναζητούν οι πελάτες τους ανά πάσα στιγμή. Αυτό καθιστά ένα δυναμικό εργαλείο τιμολόγησης ζωτικό για ηλεκτρονικά καταστήματα. Δυναμικές στρατηγικές τιμολόγησης, εκτός από