Πέντε τρόποι εμφύτευσης πολιτισμού στη στρατηγική μάρκετινγκ σας

Οι περισσότερες εταιρείες βλέπουν τον πολιτισμό τους σε μεγαλύτερη κλίμακα, καλύπτοντας ολόκληρο τον οργανισμό. Ωστόσο, είναι σημαντικό να εφαρμόσετε την καθορισμένη κουλτούρα του οργανισμού σας σε όλες τις εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας μάρκετινγκ. Όχι μόνο ευθυγραμμίζει τις στρατηγικές σας με τους γενικούς στόχους της εταιρείας σας, αλλά θέτει ένα πρότυπο για άλλα τμήματα να ακολουθήσουν το ίδιο. Εδώ είναι μερικοί τρόποι με τους οποίους η στρατηγική μάρκετινγκ μπορεί να αντικατοπτρίζει τη συνολική κουλτούρα του οργανισμού σας: 1. Διορίστε έναν πολιτιστικό ηγέτη.