Ο αντίκτυπος των μικρο-στιγμών στο ταξίδι των καταναλωτών

Μια καυτή τάση μάρκετινγκ για την οποία έχουμε αρχίσει να ακούμε όλο και περισσότερο είναι οι μικρο-στιγμές. Οι μικρο-στιγμές επηρεάζουν επί του παρόντος τις συμπεριφορές και τις προσδοκίες των αγοραστών και αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές ψωνίζουν σε διάφορες βιομηχανίες. Αλλά τι ακριβώς είναι οι μικρο-στιγμές; Με ποιους τρόπους διαμορφώνουν το ταξίδι των καταναλωτών; Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πόσο πολύ νέα είναι η ιδέα των μικρο-στιγμών στον κόσμο του ψηφιακού μάρκετινγκ. Σκεφτείτε ότι η Google είναι υπεύθυνη για την έρευνα για τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία smartphone επανάσταση