Φιλοδοξία: Gamification για διαχείριση, παρακίνηση και μεγιστοποίηση της απόδοσης της ομάδας πωλήσεών σας

Η απόδοση των πωλήσεων είναι απαραίτητη για κάθε αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Με μια αφοσιωμένη ομάδα πωλήσεων, αισθάνονται πιο παρακινημένοι και συνδεδεμένοι με τους στόχους και τους σκοπούς του οργανισμού. Ο αρνητικός αντίκτυπος των αποσυνδεδεμένων εργαζομένων σε έναν οργανισμό μπορεί να είναι σημαντικός - όπως η αδιάφορη παραγωγικότητα και η σπατάλη ταλέντων και πόρων. Όταν πρόκειται ειδικά για την ομάδα πωλήσεων, η έλλειψη δέσμευσης μπορεί να κοστίσει στις επιχειρήσεις τα άμεσα έσοδα. Οι επιχειρήσεις πρέπει να βρουν τρόπους να συμμετέχουν ενεργά σε ομάδες πωλήσεων ή να διατρέχουν κίνδυνο