Αποτελέσματα της έρευνας: Πώς ανταποκρίνονται οι έμποροι στην πανδημία και τις κλειδαριές;

Καθώς το κλείδωμα μειώνεται και περισσότεροι υπάλληλοι επιστρέφουν στο γραφείο, μας ενδιέφερε να διερευνήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν οι μικρές επιχειρήσεις λόγω της πανδημίας Covid-19, αυτό που έκαναν κατά το κλείδωμα για να αναπτύξουν την επιχείρησή τους, οποιαδήποτε αναβάθμιση που έχουν κάνει , την τεχνολογία που έχουν χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και ποια είναι τα σχέδια και οι προοπτικές τους για το μέλλον. Η ομάδα της Tech.co ερεύνησε 100 μικρές επιχειρήσεις σχετικά με το πώς κατάφεραν κατά τη διάρκεια του κλειδώματος. 80% του