Ψηφιακά βιβλία πωλήσεων και η νέα εποχή πωλήσεων

Στο σημερινό περιβάλλον πώλησης, πολλές προκλήσεις μπορούν να εμποδίσουν τους ηγέτες πωλήσεων να βοηθήσουν τις ομάδες τους να επιτύχουν τους στόχους τους. Από τον αργό νέο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων έως τα διαχωρισμένα συστήματα, οι εκπρόσωποι πωλήσεων ξοδεύουν περισσότερο χρόνο σε διοικητικές εργασίες και λιγότερο χρόνο στην πώληση. Προκειμένου να επιταχυνθεί η ανάπτυξη, να μειωθεί η αναποτελεσματικότητα σε έναν οργανισμό και να μειωθεί ο κύκλος εργασιών στις πωλήσεις, οι ηγέτες πωλήσεων πρέπει να καθιερώσουν διαδικασίες που είναι ευέλικτες και προσαρμόσιμες. Τα ψηφιακά βιβλία πωλήσεων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος