Γιατί το περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη κυριαρχεί στην εποχή των κοινωνικών μέσων

Είναι πολύ εκπληκτικό να βλέπουμε πώς εξελίχθηκε η τεχνολογία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Εδώ και καιρό έχουν περάσει οι μέρες των Napster, MySpace και AOL που κυριαρχούν στην ηλεκτρονική αγορά. Σήμερα, οι πλατφόρμες κοινωνικών μέσων κυριαρχούν στο ψηφιακό σύμπαν. Από το Facebook έως το Instagram έως το Pinterest, αυτά τα κοινωνικά μέσα έχουν γίνει αναπόσπαστα συστατικά της καθημερινής μας ζωής. Κοιτάξτε όχι περισσότερο από τον χρόνο που ξοδεύουμε στα κοινωνικά μέσα κάθε μέρα. Σύμφωνα με τον Stastista,