Η κατάτμηση των πελατών είναι το κλειδί σας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων το 2016

Το 2016, η έξυπνη τμηματοποίηση θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στα σχέδια του εμπόρου. Πρέπει να γνωρίζουν μεταξύ του κοινού τους πελάτες και τις προοπτικές που είναι οι πιο αφοσιωμένοι και επιδραστικοί. Οπλισμένοι με αυτές τις πληροφορίες, μπορούν να παραδώσουν στοχευμένα και σχετικά μηνύματα σε αυτήν την ομάδα που θα ενισχύσουν τις πωλήσεις, τη διατήρηση και τη συνολική πίστη. Ένα τεχνολογικό εργαλείο που είναι τώρα διαθέσιμο για διορατική τμηματοποίηση είναι η δυνατότητα Τμηματοποίηση κοινού από την SumAll, μια εταιρεία παροχής συνδεδεμένων αναλυτικών δεδομένων.