Συμβουλές για δοκιμές A / B στο Google Play Experiments

Για προγραμματιστές εφαρμογών Android, τα Πειράματα Google Play μπορούν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και να βοηθήσουν στην αύξηση των εγκαταστάσεων. Η εκτέλεση ενός καλά σχεδιασμένου και καλά σχεδιασμένου τεστ A / B μπορεί να κάνει τη διαφορά μεταξύ ενός χρήστη που εγκαθιστά την εφαρμογή σας ή ενός ανταγωνιστή. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου οι δοκιμές έχουν διεξαχθεί ακατάλληλα. Αυτά τα λάθη μπορούν να λειτουργήσουν ενάντια σε μια εφαρμογή και να βλάψουν την απόδοσή της. Ακολουθεί ένας οδηγός για τη χρήση πειραμάτων Google Play για δοκιμές A / B. Ρύθμιση πειράματος Google Play Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο