Πέντε τρόποι Οι εταιρείες Martech παίζουν το μακρύ παιχνίδι, δεδομένης της αναμενόμενης πτώσης 28% στις δαπάνες μάρκετινγκ

Η πανδημία Coronavirus έρχεται με το σύνολο των προκλήσεων και των μαθημάτων από κοινωνική, προσωπική και επιχειρηματική προοπτική. Είναι δύσκολο να διατηρηθεί η ανάπτυξη των νέων επιχειρήσεων λόγω της οικονομικής αβεβαιότητας και των παγωμένων ευκαιριών πωλήσεων. Και τώρα που η Forrester αναμένει πιθανή πτώση των δαπανών μάρκετινγκ κατά 28% τα επόμενα δύο χρόνια, μερικές από τις 8,000+ εταιρείες martech ενδέχεται να προσπαθούν (αναποτελεσματικά) να υπερβάλουν την προετοιμασία τους. Ωστόσο, αυτό που πιστεύω ότι θα συνεχίσει να αναπτύσσει τις επιχειρήσεις της martech