Τι είναι το Neuro Design;

Το Neuro Design είναι ένα νέο και αναπτυσσόμενο πεδίο που εφαρμόζει γνώσεις από τις επιστήμες του μυαλού για να βοηθήσει στη δημιουργία πιο αποτελεσματικών σχεδίων Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να προέλθουν από δύο κύριες πηγές: Οι γενικές αρχές των βέλτιστων πρακτικών του Neuro Design που έχουν προκύψει από ακαδημαϊκή έρευνα για το ανθρώπινο οπτικό σύστημα και την ψυχολογία της όρασης. Σε αυτά περιλαμβάνονται πράγματα όπως ποιες περιοχές του οπτικού μας πεδίου είναι πιο ευαίσθητες στην παρατήρηση των οπτικών στοιχείων, βοηθώντας έτσι τους σχεδιαστές να συνθέσουν