Το ουτοπικό μέλλον της πώλησης καναλιών

Οι συνεργάτες καναλιών και οι μεταπωλητές προστιθέμενης αξίας (VAR) είναι το κοκκινομάλλες γιος (αντιμετωπίζονται χωρίς την εύνοια του δικαιώματος γέννησης) όταν πρόκειται να λάβουν την προσοχή και τους πόρους από τους κατασκευαστές των αμέτρητων προϊόντων που πωλούν. Είναι οι τελευταίοι που εκπαιδεύτηκαν και οι πρώτοι που λογοδοτούν για την εκπλήρωση των ποσοστώσεών τους. Με περιορισμένους προϋπολογισμούς μάρκετινγκ και ξεπερασμένα εργαλεία πωλήσεων, αγωνίζονται να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά γιατί τα προϊόντα είναι μοναδικά και διαφορετικά. Τι είναι οι πωλήσεις καναλιών; Μια μέθοδος