Είναι ο οργανισμός σας έτοιμος να χρησιμοποιήσει μεγάλα δεδομένα;

Το Big Data είναι περισσότερο φιλοδοξία από την πραγματικότητα για τους περισσότερους οργανισμούς μάρκετινγκ. Η ευρεία συναίνεση σχετικά με τη στρατηγική αξία των Big Data δίνει τη θέση σε πληθώρα τεχνικών ζητημάτων που απαιτούνται για τη διάρθρωση ενός οικοσυστήματος δεδομένων και για τη δημιουργία ευκρινών δεδομένων βάσει δεδομένων σε εξατομικευμένες επικοινωνίες. Μπορείτε να αξιολογήσετε την ετοιμότητα ενός οργανισμού να αξιοποιήσει τα Big Data αναλύοντας τις δυνατότητες ενός οργανισμού σε επτά βασικούς τομείς: Το στρατηγικό όραμα είναι η αποδοχή των Big Data ως κρίσιμης σημασίας