Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προβλέψουν τη ζήτηση: PepsiCo

Η ζήτηση των καταναλωτών σήμερα αλλάζει γρηγορότερα από ποτέ. Ως αποτέλεσμα, οι νέες εκδόσεις προϊόντων αποτυγχάνουν σε εξαιρετικά υψηλές τιμές. Σε τελική ανάλυση, η ακριβής αξιολόγηση της αγοράς και η πρόβλεψη της ζήτησης απαιτεί terabytes δεδομένων, τα οποία κυμαίνονται από αριθμούς σημείου πώλησης, συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου, ιστορικά εκτός αποθεμάτων, μέσοι όροι τιμολόγησης, προωθητικός προγραμματισμός, ειδικές εκδηλώσεις, μοτίβα καιρού και πολλούς άλλους παράγοντες. Για να προσθέσω σε αυτό, οι περισσότερες επιχειρήσεις συνεχίζουν να αγνοούν τη σημασία της εφαρμογής διαδικτυακού διαλόγου για τους καταναλωτές για να προβλέψουν μελλοντικές αγορές