Ποιο είναι το καλύτερο CR2 BXNUMXC για τη μικρή σας επιχείρηση;

Οι σχέσεις με τους πελάτες έχουν προχωρήσει πολύ από την ίδρυσή τους. Η νοοτροπία Business2Consumer έχει επίσης μετατοπιστεί σε μια πιο επικεντρωμένη σε UX νοοτροπία αντί για απλή παράδοση του τελικού προϊόντος. Η επιλογή του κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης πελατειακών σχέσεων για την επιχείρησή σας μπορεί να είναι δύσκολη.