Εξηγήθηκε μια έξυπνη προσέγγιση για την εξατομίκευση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Οι έμποροι τείνουν να βλέπουν την εξατομίκευση email ως ένδειξη για την υψηλότερη αποτελεσματικότητα των καμπανιών email και να το χρησιμοποιούν μαζικά. Πιστεύουμε, ωστόσο, ότι μια σοφή προσέγγιση στην εξατομίκευση μέσω email δίνει καλύτερα αποτελέσματα από άποψη κόστους-αποτελεσματικότητας. Σκοπεύουμε να ξεδιπλώσουμε το άρθρο μας από παλιά παλιά μαζικά μηνύματα έως εξειδικευμένη εξατομίκευση email προκειμένου να δείξουμε πώς λειτουργούν διαφορετικές τεχνικές ανάλογα με τον τύπο και τον σκοπό του email. Θα δώσουμε τη θεωρία μας