Επικοινωνία ο τρόπος σας προς την επιτυχία

Οι χειρουργοί προετοιμάζονται ψυχικά για χειρουργική επέμβαση. Οι αθλητές προετοιμάζονται ψυχικά για το μεγάλο παιχνίδι. Πρέπει, επίσης, να έχετε ψυχή για την επόμενη ευκαιρία σας, τη μεγαλύτερη τηλεφωνική κλήση ή παρουσίαση. Η ανάπτυξη εξαιρετικών δεξιοτήτων επικοινωνίας θα σας ξεχωρίσει από το υπόλοιπο πακέτο. Σκεφτείτε ποιες δεξιότητες χρειάζεστε: Τεχνικές ακρόασης με γνώμονα - Γνωρίζετε πραγματικά τι χρειάζεται ο πελάτης σας και γιατί; Ποιος είναι ο πόνος του; Μπορείτε να το ακούσετε σε αυτά που λέει