Το μάρκετινγκ χρειάζεται δεδομένα ποιότητας για να βασίζεται στα δεδομένα – Αγώνες και λύσεις

Οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ βρίσκονται υπό ακραία πίεση να βασίζονται σε δεδομένα. Ωστόσο, δεν θα βρείτε επαγγελματίες του μάρκετινγκ να μιλούν για κακή ποιότητα δεδομένων ή να αμφισβητούν την έλλειψη διαχείρισης δεδομένων και ιδιοκτησίας δεδομένων στους οργανισμούς τους. Αντίθετα, προσπαθούν να βασίζονται σε δεδομένα με κακά δεδομένα. Τραγική ειρωνεία! Για τους περισσότερους επαγγελματίες του μάρκετινγκ, προβλήματα όπως ελλιπή δεδομένα, τυπογραφικά λάθη και διπλότυπα δεν αναγνωρίζονται καν ως πρόβλημα. Θα περνούσαν ώρες για να διορθώσουν λάθη στο Excel ή θα έψαχναν για προσθήκες για τη σύνδεση δεδομένων