Μεγαλώστε με μια Ενεργοποιημένη Στρατηγική Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για να αυξήσετε την απόδοση επένδυσης Sky-High

Τα email που ενεργοποιούνται είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να προσελκύσετε πελάτες και να αυξήσετε τις πωλήσεις, αλλά οι εσφαλμένες αντιλήψεις σχετικά με το τι αποτελεί σκανδάλη και πώς να τα εφαρμόσετε εμποδίζουν ορισμένους εμπόρους να εκμεταλλευτούν πλήρως την τακτική. Τι είναι ένα email που ενεργοποιείται; Στο πιο βασικό του επίπεδο, μια σκανδάλη είναι μια αυτοματοποιημένη απόκριση, όπως ένας χαιρετισμός γενεθλίων που δημιουργήθηκε αυτόματα από την Google. Αυτό οδηγεί ορισμένους να πιστεύουν ότι τα email που ενεργοποιούνται μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο σε περιορισμένες περιπτώσεις. Αλλά στην πραγματικότητα, το